PUSHO, MOS FOL!

12

KUR TË JESH MËRZITUR SHUMË

0

PARIMI I SHPRTIT, SHËNDET I TRUPIT!

0

Zogu Blu

0

Oh, ju fatzinj

13

Kam Frikë

0

Këshillë apo dashamirësi

18

Unë – ai, ti – ajo

0